Predikningar i Pauluskapellet


Predikan Andreas Johansson Heliga Trefaldighets dag 7 juni.
Predikan Jan-Erik Appell Söndagen före pingst 24/5.
Predikan Olle Lidén Bönsöndagen 17/5.
Predikan Olle Lidén Femte söndagen i påsktiden 10/5.
Predikan Johan Åström Andra söndagen i påsktiden 19/4.
Predikan Olle Lidén Påskdagen 12/4.
Predikan Olle Lidén Palmsöndagen 5/4.
Predikan Jan-Erik Appell Helige Mikaels dag 3/10 2021.
Predikan Anders Lundberg Tacksägelsedagen 10/10 2021.

Tillbaka till huvudsidan.