Bibelstudiehelg i Pauluskapellet
med fokus på Kolosserbrevet


Fredag 3 maj
19:30Inledning
Kolosserbrevet - en översiktDaniel Brandt
20:30Fika
Aftonbön

Lördag 4 maj
09:15Morgonbön
09:30Nya testamentets trovärdighetDaniel Brandt
10:30Kolosserbrevet 1:13-23Timo Laato
11:30Paus för lunch
13:00Guidning i Uppsala domkyrkaOlle Lidén
Tid att strosa i Uppsala
15:30Kaffe
16:00Kolosserbrevet 2:11-23Timo Laato
17:00Paus för kvällsmat
19:00Genomläsning av Kolosserbrevet & sång
Fika

Söndag 5 maj
09:30Morgonbön
10:00Högmässa: Joh 10:1-10 Herren vår herdeTimo Laato, Olle Lidén

Boende ordnar var och en.
Mat: Vi äter huvudmålen på restaurang. Var och en betalar för sig.
Avgift: Det är ingen avgift, men tänk på kollekten - så kan vi förhoppningsvis täcka omkostnaderna.
Tag med Bibel! Om du äger sångboken Lova Herren, så tag gärna med den.

Anmäl dig senast på måndag 29 april till Daniel Brandt, daniel.brandt alfaslang missionsprovinsen.se eller 073 - 150 93 51, eller klicka "going" på Facebookgruppen.
Tillbaka till huvudsidan.