Välkommen till PauluskapelletVi är en liten församling med ett 30-tal gudstjänstfirare. Församlingen är evangelisk-luthersk och firar gudstjänst i gammal svenskkyrklig tradition. Medlemmarna har en något olika bakgrund, men alla förenas vi av en längtan efter att få höra Guds Ord förkunnas rent och klart och att få möta vår Herre och frälsare i sakramenten. Vi vill vara en bibeltrogen och konservativ församling som står stadigt i Guds Ord och inte sveps med i tidens uttryck och idéer. Församlingen samlas i ett vackert kapell som fått namnet Pauluskapellet och ligger längs Dag Hammarskjölds väg i Uppsala, nära Uppsala slott och Akademiska sjukhuset.

Organisatoriskt är församlingen sedan starten i början på 90-talet en lokalavdelning av Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Sedan några år tillbaka är församlingen också knuten till Missionsprovinsen, tills vidare som understödjande organisation.

Vi har den senaste perioden inte haft någon präst anställd, av hänsyn till ekonomin. Det pastorala ansvaret har Andreas Johansson. Församlingen betjänas utöver det av tillresande präster, teologer och predikanter, främst från Missionsprovinsens prästkollegium.

Vi firar gudstjänst eller högmässa varje söndag klockan 11 med undantag för uppehåll under sommaren och vid årsskiftet. Ibland hålls föredrag eller bibelförklaring efter kyrkkaffet. Varje söndag, med få undantag, bjuder någon eller några av församlingens medlemmar på kyrkkaffe i kapellets källare. Där samlas vi till gemenskap, samtal om andliga ting och sång.

Välkommen till Pauluskapellet!

Adress är Dag Hammarskjölds Väg 17, 752 37 Uppsala.

Vinterns program.

Sönd. 29/14 e. trettondagenHögmässaOlle Lidén
Sönd. 5/2KyndelsmässodagenHögmässa med pastorsinstallationAndreas Johansson, Biskop Bengt Ådahl
Sönd. 12/2SexagesimaHögmässaAndreas Johansson
Sönd. 19/2FastlagssöndagenHögmässaAndreas Johansson
Sönd. 26/21 i fastanHögmässaAndreas Johansson
Sönd. 5/32 i fastanHögmässaOlle Lidén
Sönd. 12/33 i fastanHögmässaAndreas Johansson
Sönd. 19/3MidfastosöndagenHögmässaAndreas Johansson
Sönd. 26/3J. Marie Beb.HögmässaAndreas Johansson

Alla gudstjänsttider är klockan 11:00 om ingen annan tid är angiven.
Plusgiro. 411 52 90-1.
Ansvarig pastor: Andreas Johansson
Andreas epost: andreas.johansson at missionsprovinsen.se

Tidigare predikningar i Pauluskapellet

Råd av Luther 1527: HUR MAN BÖR AGERA UNDER EN EPIDEMI.

Immanuelförsamlingen i Göteborg sände kvällsandakter under ett halvårs tid. Andakterna kan ses i efterhand.