Välkommen till PauluskapelletVi är en liten församling med ett 30-tal gudstjänstfirare. Församlingen är evangelisk-luthersk och firar gudstjänst i gammal svenskkyrklig tradition. Medlemmarna har en något olika bakgrund, men alla förenas vi av en längtan efter att få höra Guds Ord förkunnas rent och klart och att få möta vår Herre och frälsare i sakramenten. Vi vill vara en bibeltrogen och konservativ församling som står stadigt i Guds Ord och inte sveps med i tidens uttryck och idéer. Församlingen samlas i ett vackert kapell som fått namnet Pauluskapellet och ligger längs Dag Hammarskjölds väg i Uppsala, nära Uppsala slott och Akademiska sjukhuset.

Organisatoriskt är församlingen sedan starten i början på 90-talet en lokalavdelning av Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Sedan några år tillbaka är församlingen också knuten till Missionsprovinsen, tills vidare som understödjande organisation.

Vi har den senaste perioden inte haft någon präst anställd, av hänsyn till ekonomin. Det pastorala ansvaret har Olle Lidén som är medlem i församlingen och pensionerad präst. Församlingen betjänas utöver det av tillresande präster, teologer och predikanter, främst från Missionsprovinsens prästkollegium.

Vi firar gudstjänst eller högmässa varje söndag klockan 10 med undantag för uppehåll under sommaren och vid årsskiftet. Ibland hålls föredrag eller bibelförklaring efter kyrkkaffet. Varje söndag, med få undantag, bjuder någon eller några av församlingens medlemmar på kyrkkaffe i kapellets källare. Där samlas vi till gemenskap, samtal om andliga ting och sång.

Välkommen till Pauluskapellet!

Adress är Dag Hammarskjölds Väg 17, 752 37 Uppsala.

Sommarens program.

Sönd. 12/6Hel. TrefaldighetHögmässaJan-Erik Appell
Sönd. 19/61 e. tref.Ingen gudstjänst----
Sönd. 26/6MidsommarHögmässaAndreas Johansson
Sönd. 3/73 e. tref.Ingen gudstjänst planerad----
Sönd. 10/74 e. tref.Ingen gudstjänst planerad----
Sönd. 17/7ApostladagenIngen gudstjänst planerad----
Sönd. 24/76 e. tref.HögmässaAndreas Johansson
Sönd. 31/7Kr. Förkl.HögmässaAndreas Johansson
Sönd. 7/88 e. tref.HögmässaAndreas Johansson
Sönd. 14/89 e. tref.HögmässaAndreas Johansson
Sönd. 21/810 e. tref.HögmässaAndreas Johansson
Sönd. 28/811 e. tref.HögmässaAndreas Johansson

Alla gudstjänsttider är klockan 10:00 om ingen annan tid är angiven.
Plusgiro. 411 52 90-1.

Tidigare predikningar i Pauluskapellet

Råd av Luther 1527: HUR MAN BÖR AGERA UNDER EN EPIDEMI.

Immanuelförsamlingen i Göteborg sände kvällsandakter under ett halvårs tid. Andakterna kan ses i efterhand.